" Jullie hebben mij mijn moeder teruggegeven"
                  ( een familielid na de workshop "contact maken"; de clown als trainer)

bernadette 01 duo 

Workshops " Puur in contact" voor mantelzorgers, casemanagers, verzorgenden en behandelaars. 


Neem contact met ons op en klik hier.